Τα brands με τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, είναι εκείνα που καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν.  

Αυτή είναι η βασική μας φιλοσοφία. 

Είναι το brand σας αρκετά διαφοροποιημένο;
Αν και το στοιχείο της διαφοροποίησης είναι το πεδίο που έχει μελετηθεί λιγότερο σε ένα brand, εντούτοις παραμένει με διαφορά το πιο σημαντικό.

Ο σχεδιασμός ενός website με ελκυστικό design, η επιλογή των τελευταίων social media trends, η δημιουργία ενός ιδιαίτερου logo design, η δημιουργία ενός ευφάνταστου τηλεοπτικού σεναρίου κλπ. που δεν προάγει τη διαφοροποιημένη αντίληψη της μάρκας, δεν είναι αποτελεσματικό.

Όλα αυτά είναι αποτελεσματικά όταν βασίζονται σε μια μονοσήμαντη έννοια που μπορεί να αποτελέσει κτήμα της μάρκας

Πού διαφοροποιούμαστε;

Σε αντίθεση με τις εταιρίες επικοινωνίας αυτό που μας διαφοροποιεί (δifferentiate) είναι ότι σε όλα μας τα project λειτουργούμε πάνω σε 2 βασικούς παράλληλους άξονες:

    • Άμεσα αποτελέσματα πωλήσεων.
    • Χτίσιμο της μάρκας στο διηνεκές.

 

Οι δυο αυτοί άξονες στηρίζονται στο διαφοροποιημένο (δifferentiated) positioning διαμορφώνοντας μια ξεχωριστή αντίληψη στο μυαλό του καταναλωτή.

 

Αποτέλεσμα: Οι τακτικές μας είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τη στρατηγική άρα είναι πιο αποτελεσματικές. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι συνεκτικό και περιεκτικό. Αυτό έχει σαν συνέπεια το δημιουργικό να αντέχει στο χρόνο χωρίς να χρειάζεται η συχνή αλλαγή του, με τα συνεπαγόμενα κόστη.

Πιστεύουμε ότι οι εύστοχες διαφοροποιημένες στρατηγικές αντέχουν στον χρόνο! Οι περισσότερες από αυτές διαρκούν για πάνω από 10 χρόνια, ενώ τα περισσότερα από τα brands στα οποία έχει συμβάλει ο πυρήνας της ομάδας μας διαρκώς εξελίσσονται.

O πυρήνας της επαγγελματικής ομάδας της δifferentiate έχει βάλει τα θεμέλια στη στρατηγική διαφοροποίηση των παρακάτω μάρκων