Τα brands με τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, είναι εκείνα που καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν.

1

Απολαμβάνουν κυρίαρχη θέση στην αγορά.

2

Μπορούν και πουλάνε 15-20% ακριβότερα από τον ανταγωνισμό χωρίς να καταφεύγουν σε προσφορές/εκπτώσεις τιμών.

3

Αντέχουν στις διακυμάνσεις της οικονομίας.

Είναι η Μάρκα σας αρκετά διαφοροποιημένη;

Αν και το στοιχείο της διαφοροποίησης είναι το πεδίο που έχει μελετηθεί λιγότερο σε ένα brand, εντούτοις παραμένει με διαφορά το πιο σημαντικό.

Η δifferentiate ειδικεύεται στην διαμόρφωση και υλοποίηση διαφοροποιημένης στρατηγικής μάρκας.

δifferentiated
strategy

Διαμορφώνουμε την στρατηγική της μάρκας που θα δημιουργεί στο μυαλό του καταναλωτή την κατάλληλη διαφοροποιημένη αντίληψη αξίας.

Heading 01

Διαμορφώνουμε την στρατηγική της μάρκας που θα δημιουργεί στο μυαλό του καταναλωτή την κατάλληλη διαφοροποιημένη αντίληψη αξίας.

Αν και το στοιχείο της διαφοροποίησης είναι το πεδίο που έχει μελετηθεί λιγότερο σε ένα brand, εντούτοις παραμένει με διαφορά το πιο σημαντικό.

Heading 02

Διαμορφώνουμε την στρατηγική της μάρκας που θα δημιουργεί στο μυαλό του καταναλωτή την κατάλληλη διαφοροποιημένη αντίληψη αξίας.

Αν και το στοιχείο της διαφοροποίησης είναι το πεδίο που έχει μελετηθεί λιγότερο σε ένα brand, εντούτοις παραμένει με διαφορά το πιο σημαντικό.

Heading 030

Διαμορφώνουμε την στρατηγική της μάρκας που θα δημιουργεί στο μυαλό του καταναλωτή την κατάλληλη διαφοροποιημένη αντίληψη αξίας.

Αν και το στοιχείο της διαφοροποίησης είναι το πεδίο που έχει μελετηθεί λιγότερο σε ένα brand, εντούτοις παραμένει με διαφορά το πιο σημαντικό.

Heading 04

Διαμορφώνουμε την στρατηγική της μάρκας που θα δημιουργεί στο μυαλό του καταναλωτή την κατάλληλη διαφοροποιημένη αντίληψη αξίας.

Αν και το στοιχείο της διαφοροποίησης είναι το πεδίο που έχει μελετηθεί λιγότερο σε ένα brand, εντούτοις παραμένει με διαφορά το πιο σημαντικό.